kwalifikowany materiał siewny
fot. Fotolia

Z dniem 15 stycznia, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w roku 2019. Wnioski o przyznanie dopłat mających charakter pomocy de minimis w rolnictwie, będzie można składać do 25 czerwca 2019 roku.

Gatunkami roślin uprawnych, których materiał siewny kwalifikuje się do ubiegania o dopłaty są:

? zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
? rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
? ziemniak.

Aby móc ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w roku 2019, konieczne jest spełnienie normy jeżeli chodzi o minimalną ilość materiału siewnego wysianego na 1 hektar i wynoszą one:

? odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;
? odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
? pszenica twarda – 150 kg;
? odmiany populacyjne żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
? odmiany syntetyczne żyta – 80 kg;
? odmiany mieszańcowe żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
? odmiany populacyjne jęczmienia – 130 kg;
? odmiany mieszańcowe jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
? pszenżyto – 150 kg;
? owies zwyczajny – 150 kg;
? owies nagi – 120 kg;
? owies szorstki – 80 kg;
? łubin (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg;
? groch siewny (odmiany roślin rolniczych) – 200 kg;
? bobik – 270 kg;
? wyka siewna – 80 kg;
? soja – 120 kg;
? ziemniak – 2000 kg;
? mieszanki zbożowe lub mieszanki pastewne sporządzone z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 – 140 kg.

Wysokość pomocy do 1 hektara danej uprawy określana jest przez Radę Ministrów na podstawie rozporządzenia w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany w terminie do 30 września.

W 2018 roku stawki dopłat wynosiły:

? 102,14 zł ? w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;
? 163,42 zł ? w przypadku roślin strączkowych;
? 510,70 zł ? w przypadku ziemniaków.

ARiMR