hodowla trzody chlewnej
fot. Fotolia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dniem 28 października rozpoczęła przyjmowanie wniosków o ?Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof?.

W ramach powyższego działania, a pomoc ubiegać mogą się producenci rolni zajmujący się hodowlą trzody chlewnej i utrzymują ponad 50 świń, którzy chcą dokonać w gospodarstwie inwestycji mającej na celu ochronę przed afrykańskim pomorem świń. W tym przypadku maksymalna wysokość wsparcia wynosi 100 tys. zł.

Drugą grupę stanowią  spółki wodne lub związki spółek wodnych, które planują zaopatrzenie się w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny. Maksymalna wysokość wsparcia w tym przypadku wynosi 1 mln zł.

W obu przypadkach maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%.

ARiMR