zalesianie
fot. Fotolia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 31 lipca 2019 roku przyjmować będzie wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla rolników, którzy zdecydują się posadzić na swoich gruntach las.

Wnioski złożone przez rolników chcących posadzić na swoich gruntach las, zostaną poddane szczegółowej weryfikacji, a 1 października zostanie podana do publicznej wiadomości lista określająca kolejność przysługiwania pomocy.

Rolnikom, którym uda się otrzymać wsparcie na zalesianie, zostanie wypłacona pomoc finansowa w trzech transzach.

Pierwsza płatność ma charakter jednorazowy i ma zrekompensować rolnikom koszty sadzonek oraz ich ochrony. Jej wysokość uzależniona jest od rodzaju sadzonek, gruntu, nachylenia terenu oraz wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej.

Przez pięć lat rolnikom przysługiwać będzie premia pielęgnacyjna, a przez 12 lat premia zalesieniowa.

ARiMR