Choroba guzowatej skóry bydła 
fot. Fotolia

Choroba guzowatej skóry bydła (LSD) to choroba wirusowa bydła, która może powodować znaczne straty w hodowli. Jest to choroba zwalczana z urzędu i chociaż Polska jest krajem wolnym od jej występowania, swego czasu istniało spore ryzyko rozprzestrzenienia się choroby.

W 2016 roku roku choroba guzowatej choroby bydła silnie rozprzestrzeniała się w Grecji, Bułgarii oraz w innych krajach bałkańskich. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) poinformował, że po niespełna trzech latach, krają bałkańskim udało się uporać z epidemią.

EFSA informuje, że w 2018 roku na Bałkanach zaszczepiono przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła ponad 2,5 miliona sztuk bydła, co stanowi ponad 70% ogólnej populacji w regionie. W związku z ryzykiem nawrotu epidemii, zaleca się kontynuowanie szczepień także w 2019 roku.

Choroba guzowatej skóry bydła w dalszym ciągu jest obecna na terytorium Rosji, Turcji i Gruzji, gdzie w 2018 roku wystąpiło odpowiednio 63, 46 i 6 ognisk.

EFSA