tucznik
fot. Fotolia

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, której celem będzie zmniejszenie procedury administracyjnej dla rolników, którzy zajmują się hodowlą zwierząt gospodarskich.

Na podstawie planowanych zmian, rolnicy prowadzący hodowle trzody chlewnej na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub podlegającym ograniczeniom, będą mieć 2 dni zamiast 24 godzin na zgłaszanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada i uboju świń.

Dodatkowo z rolników zostanie zdjęty obowiązek zgłaszania urodzeń świń do Agencji w terminie 2 dni, obowiązek zgłaszania Agencji faktu dodatkowego oznakowania świni, obowiązek wykonywania spisu bydła, obowiązek przekazywania do Agencji wyników spisu owiec i kóz.

Planowane jest także zwiększenie elastyczności w stosowanych metodach oznakowania świń oraz ograniczenie zakresu informacji, których dotyczyć będzie spis świń.

Źródło: MRiRW