ziemniaki
fot. www.mojarola.pl

Rada Ministrów przyjęła projekt dotyczący zmian w ustawie o ochronie roślin. Naniesione poprawki mają pomóc w spełnieniu wymagań importowych państw spoza Unii Europejskiej, które dotyczą bezpieczeństwa fitosanitarnego towarów pochodzenia roślinnego.

Spełnienie wymagań importowych ma pomóc polskim towarom rolno-spożywczym w ubieganiu się o otwarcie nowych rynków zbytu. Celem jest, aby polskie towary na stałe zagościły na rynkach pozaeuropejskich oraz wyeliminowanie incydentów, które rzutowałyby negatywnie na wizerunek Polski, jako rzetelnego wytwórcy i eksportera.

Dotychczasowe przepisy nadzoru nad podmiotami ujętymi w rejestrze eksporterów zostały zaktualizowane tak, aby ułatwić pozyskiwanie nowych rynków zbytu. Organem nadzorującym będzie natomiast Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) lub firmy zajmujące się certyfikacją integrowanej produkcji roślin.

Rozwiązania przyjęte w ustawie są zgodne z wymaganiami niektórych państw trzecich. Na mocy zmian, podmioty zainteresowane eksportem do danego pastwa, będą musiały zadeklarować znajomość wymagań państw trzecich, do których będą wysyłać swoje produkty lub gdzie będą one przemieszczane.

W celu ułatwienia procedur, wprowadzono przepisy, które ułatwią umieszczenie w komputerowej bazie danych informacji na temat nasion lub sadzeniaków ziemniaka, które zostały uzyskane zgodnie z metodami produkcji ekologicznej.

Zmiany w ustawie mają także usprawnić wymianę informacji pomiędzy Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa a podmiotami certyfikującymi.

Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2019 roku.

Źródło: Moja Rola