bydło mięsne - limousine
fot. Fotolia

Pomimo licznych protestów ze strony ludności żydowskiej oraz muzułmańskiej, wraz z początkiem nowego roku Belgia zdecydowała się na wprowadzenie zakazu uboju rytualnego.

Na mocy przepisów prawnych obowiązujących w całej Europie oraz Unii Europejskiej, zwierzęta muszą być ogłuszone prze ubojem, co czyni go bardziej humanitarnym. W religii żydowskiej oraz muzułmańskiej jest to zabronione, dlatego w większości krajów wspólnoty dopuszcza się wyjątki religijne.

Według żydowskich zasad koszerności i muzułmańskich zasad halal, w chwili uboju zwierze musi być przytomne, a jego zabicie następuje zazwyczaj poprzez jedno cięcie szyi, co prowadzi do przecięcia tętnicy i wykrwawienia.

W liczącej około 11 milionów mieszkańców Belgii żyje około 500 tysięcy Muzułmanów i ponad 30 tysięcy Żydów. Na mocy nowych przepisów prawnych, osoby przestrzegające zasad swojej religii, będą zmuszone do zamawiania mięsa z zagranicy.

NYTimes