kury nioski - wolny wybieg
fot. Fotolia

O wprowadzeniu pasz na bazie białka owadów na rynek europejski mówi się już od dłuższego czasu. Tego typu praktyka stosowana jest już w Stanach Zjednoczonych, a niewykluczone, że niebawem na powszechne stosowanie pasz z owadów zdecydują się kraje afrykańskie.

Aktualnie trwają zaawansowane prace na ten sam temat, a w projekty badawcze zaangażowały się ośrodki naukowe współpracując z sektorem komercyjnym.

Za powszechnym stosowaniem owadów w żywieniu drobiu opowiedziały się już władze Ugandy i Kenii. Szacuje się, że stosowanie białka owadziego, mogłoby zmniejszyć koszty białka w produkcji pasz o co najmniej 25 ? 37,5%.

To właśnie deficyt surowców paszowych i wysokie koszty pasz są obecnie czynnikiem, który najbardziej hamują rozwój drobiarstwa na skalę przemysłową w Afryce.

KIPDiP