mięso drobiowe - obróbka
fot. Fotolia

Białoruś, Kazachstan i Rosja to kolejne państwa, które rozszerzają restrykcje względem polskiego drobiu z powodu występowania w naszym kraju wirusa ptasiej grypy.

Białoruś, która podjęła decyzję o wprowadzeniu zakazu wwozu na swoje terytorium mięsa z województwa lubelskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego, podjęła decyzję o czasowe rozszerzenie ograniczeń i włączenie do nich województwa warmińsko-mazurskiego.

Ograniczenia nałożone przez Białoruś dotyczą:

 • żywego drobiu, jaj wylęgowych, dzikich, zoologicznych i cyrkowych zwierząt podatnych na zarażenie;
 • mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
 • puchu i pierza, trofeów myśliwskich (dzikie ptactwo);
 • pasz i dodatków paszowych z drobiu, pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem przeznaczonych dla kotów i psów dodatków do karm oraz karm dla kotów i psów, poddanych obróbce termicznej).

Czasowe ograniczenia rozszerzył także Kazachstan, który z województwa zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego pozyskiwać nie chce:

 • żywego drobiu;
 • jaj wylęgowych;
 • puchu i piór;
 • mięsa drobiowego i wszystkich produktów z mięsa drobiowego, które nie zostały poddane obróbce termicznej (min. 70 °C);
 • pasz i dodatków paszowych dla drobiu (z wyjątkiem dodatków paszowych, otrzymywanych w procesie syntezy chemicznej i mikrobiologicznej);
 • trofeów myśliwskich, które nie zostały poddane obróbce taksydermicznej (dzikie ptactwo);
 • używanego sprzętu przeznaczonego do hodowli, uboju i rozbioru drobiu.

Czasowe ograniczenia wwozu z województwa lubelskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego wprowadziła z kolei Rosja.

Ograniczenia nałożone przez Rosję dotyczą:

 •  żywego drobiu i jaj wylęgowych;
 • mięsa drobiowego, gotowych produktów drobiowych, wszelkiego rodzaju produkcji drobiowej, zawierającej w swoim składzie produkty przetwórstwa drobiu, z wyjątkiem produktów poddanych obróbce, gwarantującej zniszczenie wirusa grypy ptaków, stosownie do przepisów Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE;
 • pasz i dodatków paszowych, przeznaczonych dla drobiu (z wyjątkiem pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego oraz syntezy chemicznej i mikrobiologicznej);
 • będącego w użyciu sprzętu, przeznaczonego do hodowli, uboju oraz rozbioru drobiu;
 • tranzytu żywego drobiu z wymienionych terytoriów przez terytorium Rosji.

Jednocześnie Rosja podała informację, że w przypadku wwozu wyżej wymienionych produktów, w świadectwie towarzyszącym przesyłce należy zamieścić informację: spoza terenów województw: lubelskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie, podkarpackie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, śląskie.

Należy jednak dodać, że  z uwagi na obowiązujące obecnie embargo polityczne, eksport mięsa drobiowego do Rosji w chwili obecnej nie jest możliwy.

Źródło: www.wetgiw.gov.pl