tucznik
fot. Fotolia

Po okresie stagnacji na unijnym rynku wieprzowiny, zauważalne są wzrosty cen świń.

Ograniczone uboje i podaż żywca spowodowały wzrost cen na wiodącym europejskim rynku ? rynku niemieckim, gdzie w porównaniu z poprzednim tygodniem stawki płacone rolnikom wzrosły o 4 eurocenty.

Zrzeszenie Stowarzyszeń Producentów Zwierząt Gospodarskich i Mięsa (VEZG) zdecydowało się na korektę ceny i aktualnie obowiązująca cena tuczników wynosi 1,40 euro za kilogram w klasie wbc.

Pozytywne przesłanki widoczne są także na rynku Polskim, na którym od pewnego czasu narastała fala krytyki za oderwanie cen skupu od ceny niemieckiej, która zazwyczaj wywierała duży nacisk na sytuację na rodzimym rynku. Zainteresowanie tucznikami ze strony zakładów przetwórczych jest nieco większe, a cena delikatnie wzrasta.

Nadzieją na dalsze wzrosty cen świń w Europie jest sytuacja na rynku chińskim, gdzie odbywa się masowa likwidacja pogłowia stada podstawowego.

Ze względu na bram uznania regionalizacji ASF, Polska nie ma szans na osiągnięcie bezpośrednich korzyści i eksport do Chin, ale wysyłki mięsa z państw wolnych do choroby mogą zrobić więcej miejsca na rynku unijnym dla polskich wyrobów wieprzowych.

KZP-PTCh