fot. Fotolia

Wyjątkowo wczesne rozpoczęcie sezonu żniwnego sprawiło, że wielu rolników zdążyło już zebrać niektóre zboża oraz rzepaki, dzięki czemu mogą przystąpić do wysiewu międzyplonu ścierniskowego.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, jakie wymogi muszą spełnić rolnicy, którzy wysiewają międzyplony, aby zostały one zakwalifikowane jako elementy proekologiczne.

Międzyplon musi być wysiany w terminie od 1 lipca do 20 sierpnia i utrzymywany na polu do 15 października lub przez okres co najmniej 8 tygodni liczony od dnia wysiewu. W przypadku, kiedy międzyplon będzie utrzymywany przez okres 8 tygodni, konieczne jest podanie dnia wysiewu w oświadczeniu składanym do ARiMR.

Dokument powinien zostać złożony do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni liczonych od dnia wysiewu mieszanki.

ARiMR