uprawa przedsiewna
fot. Fotolia

Ministerstwo finansów odpowiedziało na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych, która 19 grudnia 2018 roku zwróciła się z propozycją zmian przepisów dotyczących ubezpieczeń rolniczych pojazdów mechanicznych.

Na mocy aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla posiadaczy pojazdów mechanicznych (do takich pojazdów zaliczane są także ciągniki rolnicze i przyczepy) jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla właścicieli wszystkich pojazdów.

Ze względu na fakt, iż rolnictwo jest specyficzną branżą, w której znaczna część pojazdów mechanicznych użytkowana jest sezonowo, intencją KRIR było wprowadzenie możliwości okresowego ubezpieczenia OC na ciągniki i przyczepy rolnicze.

Biorąc pod uwagę regulacje systemowe jak i główny cel jakiemu ma służyć przedmiotowe ubezpieczenie (ochrona potencjalnych poszkodowanych osób trzecich), resort finansów orzekł jednak, że nie ma planuje zmian systemowych w zakresie umożliwienia okresowego zawierania umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dotyczących ciągników rolniczych oraz przyczep, bez konieczności wcześniejszego wyrejestrowania danego pojazdu.

KRIR