susza w kukurydzy
fot. www.mojarola.pl

W świecie roślin uprawnych, kukurydza zajmuje ważne miejsce, będąc jednym z najważniejszych zbóż na świecie. Jednakże, mimo swojej powszechnej obecności i szerokiego zakresu zastosowań, istnieją pewne aspekty, których kukurydza nie lubi, a które mogą wpływać na jej wzrost, plonowanie i ogólną zdolność do przetrwania.

Jednym z głównych czynników wpływających na kukurydzę jest zbyt duża lub zbyt mała ilość wody. Kukurydza, jako roślina ciepłolubna, potrzebuje odpowiedniego poziomu wilgoci, aby rozwijać się prawidłowo. Zbyt sucha gleba może prowadzić do spadku plonów i niezdrowego wzrostu roślin. Z drugiej strony jednak, nadmierna ilość wody, zwłaszcza w okresie kwitnienia, może wpływać negatywnie na zapylenie i rozwój kłosów, prowadząc do mniejszych plonów.

Innym aspektem, który nie jest sprzyjający kukurydzy, jest niskie pH gleby. Kukurydza preferuje gleby lekko kwasowe do lekko zasadowych, a nadmiernie kwasowe warunki mogą prowadzić do niedoborów składników odżywczych, zwłaszcza wapnia. Niskie pH gleby może również wpływać na dostępność mikroelementów, co ma istotne znaczenie dla prawidłowego wzrostu rośliny.

Szczególnie wrażliwa na brak składników odżywczych kukurydza może być wobec niedoboru azotu. Azot jest kluczowym składnikiem odżywczym, wpływającym na intensywność zielonego koloru liści, wzrost rośliny oraz kształtowanie się kłosów. Niedobór azotu może prowadzić do żółknięcia liści, opóźnionego wzrostu, a w rezultacie – mniejszych plonów.

Dodatkowo, kukurydza nie jest obojętna na obecność szkodników i chorób. Często atakowana przez mszyce, przędziorki, a także przez choroby grzybowe, takie jak fuzarioza czy mączniak rzekomy, kukurydza może być podatna na różne zagrożenia, co z kolei wpływa negatywnie na jej plonowanie i jakość. W takich przypadkach, rolnicy muszą sięgnąć po środki ochrony roślin, aby zabezpieczyć swoje uprawy.

Kukurydza nie jest również odporna na zmienne warunki atmosferyczne. Ekstremalne temperatury, zwłaszcza w okresie kwitnienia, mogą powodować problemy z zapyleniem i kształtowaniem się kłosów. Zbyt wysoka temperatura może również prowadzić do przyspieszenia procesu dojrzewania, co skutkuje mniejszymi kłosami i obniżonym plonem.

Ostatnim, ale równie ważnym aspektem jest konkurencja z chwastami. Kukurydza, zwłaszcza w początkowych stadiach wzrostu, jest podatna na utrudnienia związane z konkurującymi roślinami. Chwasty nie tylko konkurują z kukurydzą o światło i składniki odżywcze, ale mogą także stanowić źródło chorób i szkodników.

Jak widać kukurydza, pomimo swojej wszechstronności i szerokiego zastosowania, jest rośliną, która preferuje konkretne warunki, a różne czynniki mogą wpływać na jej wzrost i plonowanie. Świadomość tych aspektów jest kluczowa dla rolników, aby móc skutecznie zarządzać uprawą kukurydzy i minimalizować negatywne wpływy czynników niekorzystnych dla tego popularnego zboża.

Źródło: www.mojarola.pl