uprawa pszenicy
fot. Krzysztof Przepióra

Odmiany przewódkowe uważane są za dobrą alternatywę do wysiewanych późno odmian ozimych. Z praktyki wynika, że lepiej plonują oraz charakteryzują się wyższą wartością agronomiczną niż siane po optymalnym terminie oziminy.

Przewódki to odmiany zbóż jarych, w tym pszenicy, które posiadają ważną zaletę – mogą być wysiane jesienią, a nawet zimą, oczywiście o ile pozwolą na to warunki pogodowe. Cecha ta jest szczególnie ważna dla rolników, u których przedplony tj. kukurydza uprawiana na ziarno czy buraki cukrowe, schodzą późno z pola. Nie wymagają długiego okresu jarowizacji, przez co mogą być z powodzeniem wysiewane późną jesienią.

Przewódki posiadają tzw. gen zimotrwałości, dzięki czemu są zdolne przetrwać okresy z niską temperaturą. Najbardziej optymalnym terminem siewu jest druga połowa listopada. Pszenica do przezimowania osiągnie maksymalnie fazę szpilkowania, czyli najbezpieczniejsze stadium przezimowania przewódek. Rośliny, u których rozwój jest zbyt zaawansowany, przy silnych mrozach i braku okrywy śnieżnej są bardziej narażone na wymarznięcie.

Zebranie wysokich plonów z uprawy tych odmian jest możliwe, o ile stanowisko pod wysiew zostanie dobrze przygotowane. Dobre rozdrobnienie i wymieszanie resztek pożniwnych w profilu glebowym pozwala stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju siewek. Ponadto, warto zwrócić uwagę na wilgotność gleby. Jeżeli będzie zbyt wysoka może spowodować spowolnienie wzrostu. W momencie niekorzystnych warunków wilgotnościowych czy niedostatecznie przygotowanego stanowiska warto zwiększyć normę wysiewu o ok. 15-20% względem siewu wiosennego.

Do największych zalet przewódek należy fakt, że wiosną wcześnie zaczynają wegetację, a ich ziarno szybciej dojrzewa, dzięki czemu mogą być zebrane już pod koniec lipca, udostępniając stanowisko pod uprawę np. rzepaku. W przypadku odmian jarych nie zawsze jest to możliwe.

Poziom nawożenia powinien być ustalany indywidualnie na podstawie zasobności gleby w składniki pokarmowe. Wiosną, ze względu na szybki rozwój roślin, azot powinien być zastosowany w postaci szybko działającego nawozu np. saletry amonowej.

Warto wspomnieć, iż w Polsce nie ma zarejestrowanych odmian typowo przewódkowych. Do odmian pszenicy jarej, mających cechy przewódek (posiadających gen zimotrwałości) hodowcy zaliczają m. in. Arabellę, Tybalt, Monsun, Nawrę, Koksę czy Cytrę.

Moja Rola