uprawa pszenicy
fot. Krzysztof Przepióra

Odmiany przewódkowe uważane są za dobrą alternatywę do wysiewanych późno odmian ozimych. Z praktyki wynika, że lepiej plonują oraz charakteryzują się wyższą wartością agronomiczną niż siane po optymalnym terminie oziminy.

Przewódki to odmiany zbóż jarych, w tym pszenicy, które posiadają ważną zaletę – mogą być wysiane jesienią, a nawet zimą, oczywiście o ile pozwolą na to warunki pogodowe. Cecha ta jest szczególnie ważna dla rolników, u których przedplony tj. kukurydza uprawiana na ziarno czy buraki cukrowe, schodzą późno z pola. Nie wymagają długiego okresu jarowizacji, przez co mogą być z powodzeniem wysiewane późną jesienią.

Przewódki posiadają tzw. gen zimotrwałości, dzięki czemu są zdolne przetrwać okresy z niską temperaturą. Najbardziej optymalnym terminem siewu jest druga połowa listopada. Pszenica do przezimowania osiągnie maksymalnie fazę szpilkowania, czyli najbezpieczniejsze stadium przezimowania przewódek. Rośliny, u których rozwój jest zbyt zaawansowany, przy silnych mrozach i braku okrywy śnieżnej są bardziej narażone na wymarznięcie.

Zebranie wysokich plonów z uprawy tych odmian jest możliwe, o ile stanowisko pod wysiew zostanie dobrze przygotowane. Dobre rozdrobnienie i wymieszanie resztek pożniwnych w profilu glebowym pozwala stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju siewek. Ponadto, warto zwrócić uwagę na wilgotność gleby. Jeżeli będzie zbyt wysoka może spowodować spowolnienie wzrostu. W momencie niekorzystnych warunków wilgotnościowych czy niedostatecznie przygotowanego stanowiska warto zwiększyć normę wysiewu o ok. 15-20% względem siewu wiosennego.

Do największych zalet przewódek należy fakt, że wiosną wcześnie zaczynają wegetację, a ich ziarno szybciej dojrzewa, dzięki czemu mogą być zebrane już pod koniec lipca, udostępniając stanowisko pod uprawę np. rzepaku. W przypadku odmian jarych nie zawsze jest to możliwe.

Poziom nawożenia powinien być ustalany indywidualnie na podstawie zasobności gleby w składniki pokarmowe. Wiosną, ze względu na szybki rozwój roślin, azot powinien być zastosowany w postaci szybko działającego nawozu np. saletry amonowej.

Warto wspomnieć, iż w Polsce nie ma zarejestrowanych odmian typowo przewódkowych. Do odmian pszenicy jarej, mających cechy przewódek (posiadających gen zimotrwałości) hodowcy zaliczają m. in. Arabellę, Tybalt, Monsun, Nawrę, Koksę czy Cytrę.

Moja Rola

Członek redakcji MojaRola.pl. Doktorantka III roku w Katedrze Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.