prosięta pietrain
fot. Fotolia

Dania jest kolejnym europejskim państwem, który chce zmienić obowiązujące normy prawne w celu zwiększenia szacunku dla zwierząt jako istot żywych i czujących.

Parlament Kopenhaski zatwierdził projekt Ministerstwa Rolnictwa dotyczący nowej ustawy o dobrostanie zwierząt. Zakłada ona, że należy promować szacunek dla zwierząt jako istot żywych i czujących.

W tym celu konieczne jest rozszerzenie obecnie obowiązujących ram prawnych i stworzenie w niej nowej kategorii zwierzęta. Chodzi o to, aby zwierzęta nie były traktowane na równi z przedmiotami nieożywionymi.

Przypomnijmy, że niedawno na zmianę przepisów i wprowadzenie podobnego prawa zdecydowała się Belgia. Analogiczne przepisy obowiązują już w Niemczech, Słowenii i Luksemburgu.

Źródło: www.agrarheute.com