żywienie krów mlecznych
fot. Fotolia

Do 2027 roku na Ukrainie powstanie około 5000 nowych gospodarstw mleczarskich w ramach działań mających na celu wyprowadzenie ukraińskiego mleczarstwa z kryzysu ? poinformował Michaił Koriłkiewicz, prezes Ukraińskiej Federacji Spółdzielczej.

? W 2019 roku zaobserwowaliśmy pogorszenie się kryzysu w branży mleczarskiej. Zmniejszająca się populacja krów mlecznych nabrała tempa, co spowodowało spadek produkcji surowego mleka ? poinformował Koriłkiewicz podczas konferencji prasowej w Kijowie w dniu 13 lutego.

Szacuje się, że nowe gospodarstwa mleczarskie mogłyby zwiększyć PKB Ukrainy o 12 miliardów hrywien (215 milionów dolarów). Nowy program koncentrowałby się na tak zwanych gospodarstwach przydomowych lub rodzinnych. Celem jest stworzenie najnowocześniejszych gospodarstw, które mogłyby stać się podstawą przyszłego rozwoju ukraińskiego przemysłu mleczarskiego.

Produkcja mleka na Ukrainie wyniosła w 2019 roku 9,8 mln ton, osiągając najniższy poziom od czasu odzyskania niepodległości. Z tego powodu Ukraina obniżyła eksport produktów mlecznych o 33% w porównaniu z rokiem poprzednim do poziomu 541 tys. ton. Import wzrósł natomiast o 90% do poziomu 335 tys. ton.

Prognozuje się, że produkcja mleka na Ukrainie spadnie o kolejne 4% w 2020 roku. Ogólna populacja krów mlecznych na Ukrainie spadła w 2019 roku o 5%. 1,1 mln krów znajduje się w gospodarstwach przemysłowych, a 1,6 mln w gospodarstwach przydomowych.

Ukraina może zmniejszyć produkcję mleka do 8,5 mln ton w 2030 roku, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie działania.

Źródło: www.dairyglobal.net