brojlery
fot. Fotolia

Główny Inspektorat Weterynarii poinformował o obecności pałeczek Salmonella Infantis w drobiu pochodzącym ze Słowacji. 26 lutego w jednej z podkarpackich rzeźni doszło do uboju 20 832 sztuk kurcząt rzeźnych pochodzących ze słowackiej fermy Farmavet S.r.o. HF Lubela, a szczegółowe badania wykazały obecność śmiertelnej bakterii.

W oparciu o wyniki laboratoryjne, Podpunkt Krajowego Punktu Kontaktowego RASFF w Głównym Inspektoracie Weterynarii, w ramach funkcjonowania systemu RASFF, przekazał powiadomienie, które zostało przedstawione do zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

W odpowiedzi Komisja Europejska zlikwidowała powiadomienie jako informacyjne w celu zwrócenia uwagi, nadając mu numer 2019.0899 i udostępniła je wszystkim użytkownikom portalu RASFF.

Odbiorcami mięsa miały być podmioty znajdujące się na terenie Rumunii (240 kg) i Francji (6760 kg).

GIW