bydło
fot. Fotolia

W kwietniu pojawiły się pierwsze doniesienia, że Polska być może zdecyduje się na wdrożenie nowego działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020 (PROW 2014-2020) dotyczącego dobrostanu zwierząt.

Jak poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komitet Monitorujący PROW 2014-2020 pozytywnie zaopiniował propozycję zmian w zakresie nowego działania ? Dobrostan zwierząt.

W ramach nowego działania, rolnicy będą mogli liczyć na dodatkowe wsparcie za realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad obowiązkowe normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa. Tym samym rolnicy będą mogli liczyć na rekompensatę dodatkowych kosztów i utraconych dochodów w związku z wprowadzeniem praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Działanie ? Dobrostan zwierząt obejmuje:

Pakiet 1. Dobrostan świń:

wariant 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni w budynku inwentarskim powierzchnię przypadającą na jedną lochę zwiększoną o co najmniej 20%, w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących standardów w tym zakresie ? stawka płatności 301 zł/szt. rocznie,
wariant 1.2. Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni w budynku inwentarskim powierzchnię przypadającą na jednego tucznika zwiększoną o co najmniej 20%, w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących standardów w tym zakresie ? stawka płatności 24 zł/szt. rocznie,
wariant 1.3. Dobrostan loch – dostęp do wybiegu (dodatkowa opcja dla rolników realizujących wariant 1.1.) ? stawka płatności 612 zł/szt. rocznie,
wariant 1.4. Dobrostan tuczników – dostęp do wybiegu (dodatkowa opcja dla rolników realizujących wariant 1.2.) ? stawka płatności 33 zł/szt. rocznie.

Pakiet 2. Dobrostan krów:

wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych ? wypas. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który będzie wypasał krowy mleczne przez minimum 120 dni w okresie wegetacyjnym – stawka płatności 185 zł/szt. rocznie,
wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni w budynku inwentarskim powierzchnię przypadającą na jedną krowę mleczną zwiększoną o co najmniej 20%, w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących standardów w tym zakresie – stawka płatności 595 zł/szt. rocznie,
wariant 2.3. Dobrostan krów mamek. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni poza okresem wypasu – dostęp do środowiska zewnętrznego krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom do 300 kg na powierzchni zwiększonej, o co najmniej 20% w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących utrzymania bydła w systemie otwartym – stawka płatności 329 zł/szt. rocznie.

Działanie dobrostan zwierząt powinno zostać uruchomione w 2020 roku, a na jego realizacje przeznaczono 50 mln euro.

MRiRW