asf
fot. Fotolia

Na początku sierpnia, Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na potrzeby utylizacji zwierząt w ogniskach ASF.

W ostatnim czasie pojawiały się pogłoski, że firmy utylizacyjne zaprzestają odbioru padłych zwierząt z gospodarstw rolnych, twierdząc że wyczerpaniu uległy środki finansowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które zostały przeznaczone na ten cel.

Jak informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych, minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski wyraził zgodę na przesuniecie z innych form pomocy dodatkowych środków w kwocie 22,51 mln. zł z przeznaczeniem na ten cel.

KRIR