New Holland Kombajn
fot. Fotolia

Rolnicy ubiegający się o przyznanie dopłat bezpośrednich w roku 2019 mają już tylko trzy dni na to, aby złożyć oświadczenie o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020.

Oświadczenia o przyznanie dopłat bezpośrednich można było składać od 15 lutego, a ich przyjmowanie zakończy się z dniem 14 marca.

Dotyczy to rolników, którzy deklarowali powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i we wniosku o przyznanie dopłaty na rok 2018 ubiegali się o:

? jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
? płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
? wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
? premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Przy składaniu świadczenia o przyznanie płatności bezpośrednich w roku 2019, rolnicy powinni także potwierdzić brak zmian we wniosku składanym w roku 2018 oraz fakt ubiegania się w roku 2019 o identyczne płatności co w roku 2018.

Oświadczenia można składać w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Rolnicy, którzy posiadają areał większy niż 10 ha, będą mogli składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich 2019 poprzez aplikację eWniosekPlus w terminie od 15 marca do 15 maja 2019 roku.

ARiMR