dopłaty bezpośrednie
fot. Fotolia

Z dniem 15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020, które składać należy za pomocą aplikacji eWniosekPlus. 

Rolnicy, którzy posiadają login i kod dostępu do aplikacji z poprzednich kampanii, mogą go wykorzystać również w kampanii 2020 w aplikacji eWniosekPlus.

Dla rolników posiadających dostęp do aplikacji eWniosekPlus lub aplikacji IRZ, który został uzyskany na wniosek złożony w biurze powiatowym ARiMR, obowiązuje dotychczasowy login, który nie jest numerem producenta. W przypadku rolników, którzy konto założyli online w kampanii 2017 i później – loginem jest numer producenta.

W przypadku rolników, którzy posiadają już konto w aplikacji eWniosekPlus i jest ono zablokowane (konto jest blokowane po trzykrotnym wpisaniu błędnego hasła) lub rolnik zapomniał hasła do konta, należy skorzystać z opcji ?Nie pamiętasz hasła??.

Należy pamiętać, że konto w eWniosekPlus jest przypisane do osoby a nie do gospodarstwa, a więc w przypadku np. przejęcia gospodarstwa w ramach spadku, gdy rolnik do tej pory nie posiadał konta w eWniosekPlus, należy je założyć i posługiwać się własnym kontem a nie kontem spadkodawcy.

Rolnicy, którzy w tym roku będą korzystać z aplikacji eWniosekPlus po raz pierwszy, aby uzyskać do niej dostęp, powinni najpierw utworzyć konto. W tym celu trzeba wejść na stronę www.arimr.gov.pl w zakładkę eWniosekPlus a następnie podać trzy dane weryfikacyjne:
?    numer identyfikacyjny producenta ? ?numer gospodarstwa?,
?    kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2019
(w przypadku gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew należy wprowadzić kwotę z największego przelewu, w przypadku braku otrzymania przelewu od ARiMR w roku 2019 należy wprowadzić wartość 0),
?    8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Zalecane jest również wskazanie adresu e-mail – pole nieobowiązkowe. Na ten adres Agencja będzie przesyłała ewentualne powiadomienia. Po poprawnej weryfikacji system automatycznie założy konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła w celu zapewnienia możliwości ponownego logowania do systemu.

Wnioski należy składać w terminie od 15 marca do 15 maja 2020. Możliwe jest również późniejsze składanie wniosków w terminie do 9 czerwca 2020, ale rolnicy otrzymają wówczas płatności pomniejszone o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Wnioski osób, które złożą je po 9 czerwca 2020 roku, nie będą rozpatrywane i tym samym osoby te nie otrzymają  płatności.

Źródło: www.arimr.gov.pl