dopłaty w rolnictwie
fot. Fotolia

Rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności bezpośrednich oraz wybranych płatności obszarowych w ramach PROW (płatności ONW i premii zalesieniowych), od 1 marca mogą składać oświadczenia, w których potwierdzają brak zmian w porównaniu do ubiegłorocznych wniosków.

Z możliwości złożenia oświadczenia mogą skorzystać rolnicy, w gospodarstwach których nie nastąpiły żadne zmiany, które miałyby wpływ na treść składanego wniosku w 2019 roku i wnioskowali wyłącznie o:

? jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu, która jest płatnością historyczną;
? płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020);
? wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);
? premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020), a powierzchnia gruntów ornych w ich gospodarstwach wynosi mniej niż 10 ha.

Rolnicy mogą składać oświadczenia w terminie od 1 marca do dnia 15 kwietnia 2020 roku na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Źródło: www.minrol.gov.pl