dopłaty bezpośrednie
fot. Fotolia

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie jednoznacznego przyznawania dopłat obszarowych rolnikom faktycznie uprawiającym grunty rolne i większej skuteczności ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w weryfikowaniu rolników, którym faktycznie przysługują dopłaty.

Stan prawny zakłada, że płatności przysługują osobie faktycznie prowadzącej gospodarstwo rolne, ale często płatności pobiera osoba posiadająca grunt rolny, a nie faktycznie uprawiająca ziemię. Dzierżawcy nie mogą wówczas starać się o uzyskanie dopłat z tytułu paliwa rolniczego, nie mogą zawierać umów ubezpieczenia i uzyskiwać odszkodowań w wypadku suszy. Dodatkowo zafałszowane są również wyniki spisu rolnego.

Izby rolnicze zwracają uwagę na fakt, że obecnie nie ma żadnych zapisów, które regulowałby tę kwestię, dlatego dochodzi do sytuacji, że dopłaty pobierają często osoby będące właścicielem lub posiadaczem użytków rolnych albo przy braku posiadacza ? osoby postronne. Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powinna skuteczniej weryfikować osoby pobierające dopłaty pod kątem faktycznego wykonywania na gruncie działalności rolniczej.

Według KRIR pomocne w tej kwestii byłoby stworzenie definicji rolnika aktywnego w celu ograniczenia prowadzenia fikcyjnych gospodarstw i zapewnienie, że pomoc będzie przeznaczona dla osób, które faktycznie użytkują grunty.

Źródło: www.krir.pl