trzoda chlewna
fot. Fotolia

W ramach ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014?2020, rząd chciał przeznaczyć dodatkowe środki dla hodowców utrzymujących trzodę chlewną na wybiegach.

W nowym projekcie rozporządzenia znalazły się jednak zapisy, na mocy których, do momentu całkowitej eliminacji wirusa ASF, dopłaty za utrzymywanie świń na wybiegach nie są planowane. 

Dzieje się tak w przypadku, jeżeli w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.) są wymienione obszary położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Za takim rozwiązaniem postulował Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej, który apelował, aby do momentu całkowitej eradykacji wirusa ASF z Polski, nie propagować utrzymywania świń na wybiegach i odstąpić od planowanych dopłat za dobrostan zwierząt w wariantach 1.3 i 1.4.

Takie rozwiązanie ma na celu pomóc Polsce w walce z wirusem afrykańskiego pomoru świń.

Źródło: www.kzp-ptch.pl