polowanie
fot. Fotolia

Do Sejmu trafił projekt ustawy, którego celem jest zezwolenie na obecność dzieci poniżej 18 roku życia w polowaniach. Pomysłodawcom zmian w ustawie jest Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ?Krzewienie Tradycji Łowieckiej?.

Na mocy zmian w ustawie Prawo łowieckie, w polowaniach miałyby uczestniczyć dzieci poniżej 18 roku życia, pod warunkiem opieki ze strony rodzica lub prawnego opiekuna. Celem takiego działania ma być między innymi rozwój zainteresowań i spędzania wolnego czasu oraz aktywnego spędzania czasu i czerpaniu pozytywnych wzorców wywodzących się z domu rodzinnego. Zmiany w ustawie mają także służyć rozwojowi pasji, jaką może stać się łowiectwo.

W ramach obecnie obowiązujących przepisów, udział oraz obecność dzieci w polowaniach jest zabroniony i traktowany jako występek, co zdaniem pomysłodawców zmian kłóci się z wieloletnią tradycją łowiecką, w której dzieci od najmłodszych lat brały udział w polowaniach i podzielały pasje rodziców.

Źródło: www.pzlow.pl