leki weterynaryjne - podatek VAT
fot. Fotolia

Państwa europejskie systematycznie ograniczają stosowanie antybiotyków w hodowli zwierząt ? wynika z raportu przedstawionego przez Europejską Agencję Leków (EMA). W okresie od 2011 do 2017 roku ogólna sprzedaż antybiotyków weterynaryjnych w Europie spadła o ponad 32%.

W raporcie będącym częścią projektu European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) znalazły się dane z wszystkich europejskich państw, które dobrowolnie dostarczyły informacji o sprzedaży lub przepisywaniu antybiotyków weterynaryjnych w roku 2017.

Sprzedaż antybiotyków stosowanych w hodowli zwierząt wykazuje zdecydowaną tendencję spadkową, co wynika także z krajowych kampanii promujących rozważne stosowanie antybiotyków u zwierząt.

Najczęściej sprzedawanymi środkami przeciwdrobnoustrojowymi w Europie były tetracykliny (30,4%), penicyliny (26,9%) i sulfonamidy (9,2%), które odpowiadały za 66,5% całkowitej sprzedaży.

Antybiotyki najczęściej stosowane były w hodowli świń, bydła, trzody oraz owiec, a ich zużycie wynosiło odpowiednio 32%, 31%, 14% i 14%.

EMA