krowy - dzwonki pasterskie
fot. Fotolia

We Francji wszelkie odgłosy zwierząt i zapachy na wsi będą teraz zaliczane do zmysłowego (czuciowego) dziedzictwa.

Zgromadzenie Narodowe Francji zatwierdziło projekt ustawy wprowadzającej do prawa przepisy mające uregulować prawnie wszelkie spory dotyczące odgłosów i zapachów na wsi.

Oznacza to, że osoby przybywające na wieś muszą liczyć się z takimi odgłosami jak pianie kogutów, kwakanie kaczek, klekot bocianów, cykanie koników polnych, czy zapach nawozu zwierzęcego, które znalazły się w kodeksie dotyczącym środowiska naturalnego.

Ustawa złożona z 6 artykułów i licząca 12 stron przewiduje, że uciążliwości dźwiękowych czy zapachowych dotyczących emisji wpisanych do wiejskiego dziedzictwa zmysłowego nie można uważać za nienormalne zakłócanie sąsiedztwa.

Do inicjatywy ustawodawczej we Francji doszło po kilku absurdalnych skargach w ostatnich miesiącach, które stały się symbolem konfliktu między mieszkańcami wsi i przybyszami z miast.

Najsłynniejsza była sprawa koguta Maurice na wyspie Oleron, który pianiem miał zakłócać spokój sąsiadów z miasta, ale sąd uznał we wrześniu 2019 roku, że kogut może dalej piać.

Źródło: www.rp.pl