mięso drobiowe
fot. Fotolia

Francuski potentat drobiarski, firma LDC, która kontroluje około 40% francuskiego rynku, zapowiada dalszą poprawę wyników finansowych.

Przedsiębiorstwo zakłada, że w obecnym roku jego zysk poprawi się o około 5%, a duży wpływ na to będzie mieć zwiększenie sprzedaży na rynku wewnętrznym oraz przede wszystkim na rynku międzynarodowym.

Wzrost sprzedaży zagranicznej firmy LDC odbywa się między innymi poprzez coraz lepsze wyniki osiągane przez spółki podległe francuskiemu przedsiębiorstwu ? przede wszystkim polskie.

Wśród spółek kontrolowanych przez Francuzów znajdują się Drosed, Roldrob, Sedar czy Drop. Według informacji przekazanej przez Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz, polskie spółki podległe LDC zwiększyły w ostatnim czasie eksport drobiu do Niemiec i Wielkiej Brytanii o 25%

KIPDiP