Głownia guzowata kukurydzy
fot. Krzysztof Przepióra

Upalne lato z bardzo małą ilością opadów sprawiło, że w wielu plantacjach kukurydzy zauważalna jest głownia guzowata kukurydzy, która występuje na łodygach, liściach, ale przede wszystkim na kolbach.

Tegoroczne lato sprzyja występowaniu choroby. Głownia guzowata kukurydzy pojawia się masowo w momencie, kiedy w czasie kwitnienia kukurydzy panuje susza i wysokie temperatury.

W wielu regionach Polski, kukurydza została mocno zniszczona przez suszę, a rośliny odczuwające stres związany z jej wystąpieniem, są bardziej podatne na wystąpienie choroby.

Głownia guzowata kukurydzy wywołana jest grzyba Ustilago maydis, a źródłem infekcji są resztki pożniwne roślin oraz zakażona gleba, gdzie zimuje.

Głownia guzowata kukurydzy powoduje szczególnie duże straty w plantacjach przeznaczonych na ziarno. W związku z wysoką wilgotnością, zbiory kukurydzy są utrudnione, a ziarno jest gorszej jakości. Szacuje się, że straty w plonie ziarna mogą kształtować się na poziomie 5-10%, ale wskutek epidemicznego wystąpienia, choroba może zniszczyć również całą plantację.

Odporność roślin na głownie guzowatą kukurydzy można podnieść nawet w warunkach wysokiego ryzyka wystąpienia choroby, takimi zabiegami jak zaprawianie materiału siewnego fungicydami o działaniu kontaktowym oraz kontaktowym i wgłębnym, dbanie o stan fitosanitarny pola, głębokie przyorywanie resztek pożniwnych, unikanie uprawy kukurydzy w monokulturze, czy uprawianie odmian odpornych na chorobę.

Moja Rola