dopłaty bezpośrednie
fot. Fotolia

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotycząc rocznych dochodów na jedną osobę w gospodarstwach domowych w roku 2018. Z analizy przeprowadzonej przez GUS wynika, że osobami, które osiągają najniższy dochód w Polsce są renciści i rolnicy.

GUS wyliczył, że w 2018 oku roczny dochód netto do dyspozycji na jedną osobę w gospodarstwach domowych rolników wyniósł 12 840. Jest to wynik gorszy niż w gospodarstwach wszystkich pozostałych grup społeczno-ekonomicznych, a mniejszym dochodem netto dysponują jedynie renciści. W gospodarstwach domowych pracowników dochód ten wyniósł z kolei 22 064 zł.

Gorszą sytuację finansową wiejskich gospodarstw domowych potwierdzają także dane o dochodzie w zależności od miejsca zamieszkania.

Przeciętny dochód na wsi wyniósł 26 671 złotych, podczas gdy dla mieszkańców miast powyżej 500 tys. mieszkańców przekroczył on poziom 40 tys. złotych na osobę rocznie.

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem dla Polski wyniósł 14,8%. Dla porównania w Czechach wynosi on 9,6%, a na Łotwie ponad 23%.

Źródło: www.money.pl