zbiór rzepaku
fot. Fotolia

Obszar finansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku 2019 obejmie praktycznie wszystkie aspekty rolnictwa ? poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski podczas konferencji prasowej, która dotyczyła realizacji programu i naboru wniosków w roku 2019.

Szef resortu rolnictwa zapewnił także, że Polska nie straci żadnych pieniędzy, które dostępne są w ramach PROW 2014-2020 oraz zaznaczył, że najważniejsze jest ich efektywne wydatkowanie.

Od momentu wejścia w życie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 do końca 2018 roku, złożonych zostało około 3,5 miliona wniosków o przyznanie pomocy, a ich wartość wyniosła 40,5 mld złotych. Obecna wartość złożonych wniosków stanowi ponad 69% całkowitego dostępnego budżetu, a ogólny poziom kontraktacji wynosi ponad 46% dostępnego budżetu.

Harmonogram PROW 2019

Rozwój gospodarstw

?Restrukturyzacja małych gospodarstw? ? bez ASF (luty 2019 oraz maj 2019***)
?Modernizacja gospodarstw rolnych? – nabór obszar a, b, c (marzec 2019)
?Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej? (marzec 2019)
?Tworzenie grup producentów i organizacji producentów? (kwiecień 2019, październik 2019)
?Premie dla młodych rolników? (maj 2019***)
?Restrukturyzacja małych gospodarstw? – ASF (czerwiec 2019***)
?Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa? (wrzesień 2019)
Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej (wrzesień 2019**)
?Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000? (listopad 2019***)

Wzmacnianie przedsiębiorczości

?Przetwórstwo i marketing produktów rolnych? – rolnicy (styczeń 2019)
?Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej? – ASF (sierpień 2019)
?Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej? – bez ASF (wrzesień 2019)
Rozwój przedsiębiorczości ? rozwój usług rolniczych (wrzesień 2019**)

Rozwój terytorialny

?Scalanie gruntów? (Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory)
?Gospodarka wodno-ściekowa? (Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.**)
?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność? (Cały rok. Terminy uzależnione od LGD, które ogłaszają nabory)
?Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania? (Nabór ciągły. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na przygotowaniu projektu współpracy składa się do 31 marca 2021 r. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na realizacji albo przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy składa się do 31 grudnia 2021 r.)

Transfer wiedzy i innowacji

?Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności? (luty 2019)
?Wsparcie dla szkolenia doradców? (luty 2019)
?Wsparcie korzystania z usług doradczych? (marzec 2019)

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

?Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości? (wrzesień 2019****)
?Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy
producentów na rynku wewnętrznym? (wrzesień 2019****)

Ochrona ekosystemów i efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi

?Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów?, ?Działanie rolno- środowiskowo-klimatyczne?, ?Rolnictwo ekologiczne?, ?Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 15 marca ? 15 maja 2019 r. (wnioski będzie można składać jeszcze w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności) ograniczeniami (ONW))       ?Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska? (kwiecień 2019)
?Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów? (1 czerwca ? 31 lipca 2019)

*Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.
**Ogłoszenie naboru uzależnione będzie od dostępności środków finansowych (z uwzględnieniem m.in. wykorzystania środków w ramach poprzedniego
naboru).
***Z uwzględnieniem zmian PROW 2014?2020 przekazanych KE w grudniu 2018 r.
****Planowany termin naboru uzależniony jest od procesu notyfikacji do Komisji Europejskiej krajowych systemów jakości żywności.

MRiRW