zbiór rzepaku
fot. Fotolia

Obszar finansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku 2019 obejmie praktycznie wszystkie aspekty rolnictwa – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski podczas konferencji prasowej, która dotyczyła realizacji programu i naboru wniosków w roku 2019.

Szef resortu rolnictwa zapewnił także, że Polska nie straci żadnych pieniędzy, które dostępne są w ramach PROW 2014-2020 oraz zaznaczył, że najważniejsze jest ich efektywne wydatkowanie.

Od momentu wejścia w życie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 do końca 2018 roku, złożonych zostało około 3,5 miliona wniosków o przyznanie pomocy, a ich wartość wyniosła 40,5 mld złotych. Obecna wartość złożonych wniosków stanowi ponad 69% całkowitego dostępnego budżetu, a ogólny poziom kontraktacji wynosi ponad 46% dostępnego budżetu.

Harmonogram PROW 2019

Rozwój gospodarstw

„Restrukturyzacja małych gospodarstw” – bez ASF (luty 2019 oraz maj 2019***)
„Modernizacja gospodarstw rolnych” – nabór obszar a, b, c (marzec 2019)
„Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” (marzec 2019)
„Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” (kwiecień 2019, październik 2019)
„Premie dla młodych rolników” (maj 2019***)
„Restrukturyzacja małych gospodarstw” – ASF (czerwiec 2019***)
„Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” (wrzesień 2019)
Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej (wrzesień 2019**)
„Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” (listopad 2019***)

Wzmacnianie przedsiębiorczości

„Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – rolnicy (styczeń 2019)
„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – ASF (sierpień 2019)
„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – bez ASF (wrzesień 2019)
Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych (wrzesień 2019**)

Rozwój terytorialny

„Scalanie gruntów” (Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory)
„Gospodarka wodno-ściekowa” (Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.**)
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” (Cały rok. Terminy uzależnione od LGD, które ogłaszają nabory)
„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” (Nabór ciągły. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na przygotowaniu projektu współpracy składa się do 31 marca 2021 r. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na realizacji albo przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy składa się do 31 grudnia 2021 r.)

Transfer wiedzy i innowacji

„Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” (luty 2019)
„Wsparcie dla szkolenia doradców” (luty 2019)
„Wsparcie korzystania z usług doradczych” (marzec 2019)

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

„Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości” (wrzesień 2019****)
„Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy
producentów na rynku wewnętrznym” (wrzesień 2019****)

Ochrona ekosystemów i efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi

„Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”, „Działanie rolno- środowiskowo-klimatyczne”, „Rolnictwo ekologiczne”, „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 15 marca – 15 maja 2019 r. (wnioski będzie można składać jeszcze w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności) ograniczeniami (ONW))       „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” (kwiecień 2019)
„Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” (1 czerwca – 31 lipca 2019)

*Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.
**Ogłoszenie naboru uzależnione będzie od dostępności środków finansowych (z uwzględnieniem m.in. wykorzystania środków w ramach poprzedniego
naboru).
***Z uwzględnieniem zmian PROW 2014–2020 przekazanych KE w grudniu 2018 r.
****Planowany termin naboru uzależniony jest od procesu notyfikacji do Komisji Europejskiej krajowych systemów jakości żywności.

MRiRW