fot. Fotolia

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych uważa, że hodowcy gęsi powinni mieć możliwość ubiegania się o pomoc suszą przyznawaną do użytków zielonych.

Rolnicy posiadający łąki i pastwiska mogą ubiegać się o pomoc ze względu na trudności w wyżywieniu bydła, kóz lub owiec, podczas gdy hodowcy gęsi nie mają takiej możliwości.

Hodowla gęsi w Polsce żywieniu zwierząt zielonkami w sposób tradycyjny ? z wykorzystaniem łąk i pastwisk, a także zbiorników i cieków wodnych. Rolnicy prowadzący hodowlę w taki sposób uważają, że użytki zielone powinny być traktowane jako użytki paszowe dla zwierząt.

Mając na uwadze problemy hodowców, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego z wnioskiem, aby pomoc suszowa przyznawana do użytków zielonych dotyczyła również hodowców gęsi.

Źródło: www.krir.pl