brojlery
fot. Fotolia

Trwają rozmowy pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Stowarzyszeniem Polskiego Związku Hodowców Drobiu w sprawie połączenia hodowli drobiu i utylizacji odpadów poprodukcyjnych w biogazowniach.

Stowarzyszenie będzie wspierać merytorycznie, technicznie i finansowo hodowców drobiu w osiągnięciu założeń w łańcuchu chów-utylizacja-produkcja energii. Jego działania będą odbywać się na terenie całego kraju – na poziomie gmin oraz powiatów. W województwie lubuskim (w gospodarstwie rolnym ukierunkowanym na hodowlę drobiu), powstaje już pierwsza inwestycja .

Wspieranie producentów drobiu może być bodźcem dla innych branż w kontekście efektywnego gospodarowania produktami ubocznymi powstałymi w gospodarstwach rolnych i wykorzystywania ich do produkcji energii.

Poprzez produkcję energii w lokalnych biogazowniach, gospodarstwa rolne mogą pozyskiwać tanie źródło energii cieplnej, co stwarza dodatkowo szansę na redukcję zanieczyszczeń powietrza związanych z ogrzewaniem budynków i podgrzewaniem wody do celów użytkowych.

Źródło: MRiRW