fot. Krzysztof Przepióra

W większości Polski praca żniwne powoli zbliżają się do końca. Okres przejściowy pomiędzy zbiorami, a planowaniem zasiewów na kolejny sezon jest idealnym momentem, aby zbadać zasobność gleby w podstawowe w składniki pokarmowe.

Analiza gleby ma bardzo istotne znaczenie w kontekście doboru płodozmianu oraz ustalenia poziomu nawożenia mineralnego pod określone gatunki roślin.

Kluczowe znaczenie w efektywnej uprawie ma oznaczenie wartości pH gleby oraz zbadanie jej zasobności w potas, fosfor i magnez.

Zakwaszenie gleb jest głównym czynnikiem zmniejszającym żyzność polskich i przyczynia się do obniżenia plonów podstawowych roślin uprawnych. Z kolei przypadku niskiego poziomu przyswajalnych i dostępnych dla roślin form potasu, fosforu i magnezu, rośliny mogą wykazywać ich wyraźny niedobór, co także może spowodować ich osłabienie i spadek poziomu plonów.

Zweryfikowanie kondycji gruntów w okresie pożniwnym daje możliwość wykonania niezbędnego nawożenia, tak aby przed jesiennymi zasiewami, gleba miała co najmniej średnią zasobność w składniki pokarmowe i częściowo uregulowane pH.

Moja Rola