Zbiory buraków cukrowych
fot. Fotolia

We wrześniu w większości regionów polski rozpoczęła się kampania cukrownicza 2019/2020. Chociaż prace znajdują się obecnie w początkowym etapie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy opublikował pierwsze szacunki dotyczące tegorocznej kampanii cukrowniczej.

Chociaż w wielu regionach Polski podobnie jak przed rokiem pojawiła się susza rolnicza, IERiGŻ twierdzi, że biorąc pod uwagę obszar całego kraju warunki do uprawy buraka cukrowego były na ogół korzystne.

Przewiduje się, że średni plon korzeni wyniesie około 60 t/ha, a technologiczny plon cukru oscylować będzie na poziomie 9 t/ha. Łączna powierzchnia zasiewów buraka cukrowego wyniosła około 240 tys. ha i była nieznacznie większa jak przed rokiem. Biorąc pod uwagę ten aspekt w połączeniu ze średnim plonem, szacuje się, że produkcja cukru wyniesie 2150 tys. t.

IERiGŻ uważa, że produkcja cukru w Polsce będzie większa od krajowego zużycia (ok. 1800 tys. t), w związku z czym konieczny będzie duży eksport do innych krajów.

IERiGŻ