susza w kukurydzy
fot. www.mojarola.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) opublikował najnowszy raport dotyczący suszy rolniczej w Polsce za okres od 21 kwietnia do 20 czerwca 2018 roku.

W porównaniu z poprzednim raportem, różnica pomiędzy przychodami wody w postaci opadów, a stratami wynikającymi z procesu parowania pogłębia się i aktualnie Klimatyczny Bilans Wodny -190,5 mm. W porównaniu z poprzednim raportem oznacza to spadek o 11,5 mm.

W dalszym ciągu największy deficyt wodny ma miejsce w okolicach Poznania, gdzie KBW waha się w granicach od – 260 do – 269 mm (- 200 do – 209 mm w poprzednim raporcie).

Bardzo duży deficyt wody odnotowano także na terenie Nizin: Wielkopolskiej, Szczecińskiej, Podlaskiej oraz Pojezierza Wielkopolskiego, Wysoczyzny Żarnowieckiej, Równinie Kodeńskiej i na Kujawach.

Szacuje się, że w południowych rejonach Polski deficyt wodny był mniejszy i oscylował w granicach od – 90 do – 160 mm.

Uprawami, które najciężej znoszą skutki suszy są zboża jare oraz ozime. Ponadto oznaki suszy zauważalne są również w uprawie ziemniaków, buraków cukrowych, a nawet kukurydzy.

IUNG