Izby rolnicze spotkanie z Janem Krzysztofem Ardanowskim
fot. MRiRW

Nie dojdzie do zaplanowanego na 10 stycznia protestu rolników pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, który miał odbyć się z inicjatywy izb rolniczych.

Podczas wtorkowego spotkania przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych ? Wiktora Szmulewicza i Mirosława Borowskiego z ministrem rolnictwa i rozwoju, Janem Krzysztofem Ardanowskim zapadła decyzja o odwołaniu manifestacji.

Przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych złożyli na ręce ministra Ardanowskiego listę 10 postulatów, która została przekazana także do premiera. Stanowisko izb rolniczych o odwołaniu protestu podyktowane jest podjęciem przez rząd rozmów o postulatach rolników.

? W związku z szybką reakcją premiera Mateusza Morawieckiego postanowiliśmy wycofać się z wcześniejszego zamiaru zorganizowania zgromadzenia w dniu 10 stycznia. Proponujemy zorganizowanie wspólnej reprezentacji wszystkich organizacji i związków rolniczych i wspólne rozwiązywanie problemów w zespołach roboczych w ramach okrągłego stołu rolniczego ? powiedział Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

Lista postulatów przekazanych do premiera Mateusza Morawieckiego:

1) Podjęcie wszelkich możliwych działań na forum europejskim, które sprowadzałyby się do wyrównania dopłat obszarowych w Unii Europejskiej. Ponadto izby oczekują, aby wsparcie dla II filaru Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozostało co najmniej na tym samym poziomie co w latach 2014-2020.

2) Podjęcie działań mających na celu wzrost cen świń w skupie ? uregulowanie tuczu nakładczego, dopłaty do loch, kontrola jakości importowanego mięsa oraz zwiększenie nakładów na walkę z afrykańskim pomorem świń.

3) Podjęcie działań, które przełożyłyby się na poczynania Polskiego Związku Łowiecki w kontekście depopulacji dzików i jeleniowatych celem zmniejszenia szkód łowieckich i ryzyka rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń oraz wypłaty wszelkich zobowiązań kół łowieckich wobec rolników do 15 lutego 2019. Ponadto nowelizacji miałaby ulec ustawa ?Prawo łowieckie?.

4) Zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na rozwój infrastruktury, oświaty i służby zdrowia na
obszarach wiejskich.

5) Zwiększenie wpływu izb rolniczych na rozdysponowanie ziemi pochodzącej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

6) System wyliczania dochodu z 1 ha przeliczeniowego powinien być jednolity i odzwierciedlać prawdziwą sytuację na wsi. Obecny wskaźnik jest wysoki, co zdaniem izb ogranicza możliwość uzyskania wsparcia z pomocy społecznej, stypendium socjalnego dla studentów, świadczenia z programu 500+ czy bezpłatnych obiadów na stołówce szkolnej dla rodzin osiągających w rzeczywistości dochody znacznie poniżej tego wskaźnika.

7) Zwiększenie pomocy de minimis dla gospodarstw rolnych.

8) Przyjęcie przez rząd rozwiązań prawnych, które chroniłyby produkcję rolniczą i zapewniałyby jej dalszy rozwój na obszarach wiejskich.

9) Przyśpieszenie wdrażania rozwiązań mających na celu utworzenie holdingu spożywczego przy współudziale rolników.

10) Uwzględnienie postulatów izb rolniczych dotyczących OSN.

MRiRW