susza rolnicza 2019 kukurydza
fot. Krzysztof Przepióra

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie określenia w przepisach jednolitej daty, jaka powinna być uznawana jako data wystąpienia suszy na danym terenie.

Jak informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych, aktualnie komisje szacujące straty spowodowane suszą, jako datę jej wystąpienia na danym terenie, podają datę ogłoszoną przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB).

KRIR zauważa, że w wielu przypadkach zdarza się, że termin wystąpienia suszy w danym regionie ogłoszony przez IUNG-PIB, nie pokrywa się z datą obowiązkowego ubezpieczenia uprawy ? Polsce ostateczny termin, w którym możliwe jest zawarcie umowy ubezpieczenia, upływa 31 maja w roku plonowania.

Jako przykład możliwego obniżenia odszkodowania z tytułu ubezpieczenia, Krajowa Rada Izb Rolniczych podaje uprawę kukurydzy, którą sieje się głównie w połowie maja. W przypadku kiedy susza rolnicza zostanie ogłoszona w 4 raporcie (obejmującym okres 21.IV – 20.VI) i komisja jako datę wystąpienia suszy wpiszę datę 21 kwietnia, wówczas rolnik dostanie obniżone odszkodowanie z racji braku posiadania ubezpieczenia na dzień 21 kwietnia. Problem w tym, że nie miał on możliwości ubezpieczenia uprawy, której jeszcze nie zasiał.

KRIR podkreśla, że największe problemy pojawiają się w przypadku upraw jarych, a w ostatnich latach spora grupa rolników została pozbawiona możliwości uzyskania nieobniżonego o 50% odszkodowania w ramach ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatą.

Zdaniem zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych instrukcje, które resort rolnictwa przekazał komisjom szacującym straty okazały się niewystarczające, dlatego wnioskuje o jednoznaczne wskazanie w przepisach prawa, jaką datę uznaje się, jako datę wystąpienia suszy.

Źródło: www.krir.pl