mięso drobiowe
fot. Fotolia

Władze Kazachstanu po raz kolejny zdecydowały się na rozszerzenie ograniczeń w imporcie z Polski w związku z występowaniem na terenie naszego kraju wirusa ptasiej grypy.

Przypomnijmy, że władze Kazachstanu zdecydowały się na wstrzymanie importu z województwa lubuskie, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego, a ograniczenia te dotyczą:

  • żywego drobiu;
  • jaj wylęgowych;
  • puchu i piór;
  • mięsa drobiowego i wszystkich produktów z mięsa drobiowego, które nie zostały poddane obróbce termicznej (min. 70 °C);
  • pasz i dodatków paszowych dla drobiu (z wyjątkiem dodatków paszowych, otrzymywanych w procesie syntezy chemicznej i mikrobiologicznej);
  • trofeów myśliwskich, które nie zostały poddane obróbce taksydermicznej (dzikie ptactwo);
  • używanego sprzętu przeznaczonego do hodowli, uboju i rozbioru drobiu.

Powyższe ograniczenia zostały teraz rozszerzone o województwo dolnośląskie i śląskie.

Źródło: www.wetgiw.gov.pl