bydło limousine
fot. Fotolia

Główny Inspektorat Weterynarii poinformował, że Kazachstan zdecydował się na zniesienie ograniczeń importowych względem Polski.

Przypomnijmy, że atypowy przypadek choroby szalonych krów ? BSE, który został wykryty na początku roku na terytorium Polski sprawił, że polski sektor wołowiny stracił jeden z rynków zbytu.

Ograniczenia dotyczyły bydła hodowlanego i użytkowego, mięsa wołowego, w tym gotowych wyrobów poddanych obróbce termicznej, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących od zwierząt podatnych na BSE, używanego sprzętu do ich utrzymywania, uboju i przetwórstwa, pasz i dodatków paszowych dla zwierząt gospodarskich.

Ponieważ ograniczenia miały charakter czasowy, Kazachstan zdecydował się na ich zniesienie. Obecnie cała Polska, z wyjątkiem województwa dolnośląskiego, ponownie może importować na terytorium Kazachstanu ? podaje Główny Inspektorat Weterynarii.

Strona polska zamierza prowadzić rozmowy z władzami Kazachstanu w celu zniesienia restrykcji także dla województwa dolnośląskiego.

GIW