susza w kukurydzy
fot. www.mojarola.pl

Minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski wziął udział w posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), podczas którego poruszono między innymi temat suszy rolniczej na terytorium Polski.

Szef resortu rolnictwa poinformował, że brak opadów i wysokie temperatury w maju i czerwcu, negatywnie odbiły się na sytuacji polskich gospodarstw rolnych – niższe zbiory zbóż i rzepaku,  niedobór pasz  dla zwierząt, przy jednoczesnej konieczności spłaty przez rolników zobowiązań  finansowo-kredytowych. 

Jan Krzysztof Ardanowski zaapelował do Komisji Europejskiej z prośbą o wsparcie, a do ministrów z pozostałych państw Unii Europejskiej o solidarność europejską wobec trudnej sytuacji w polskim rolnictwie. 

Komisarz Phil Hogan poinformował, że polscy rolnicy oraz rolnicy z pozostałych państw, w których wystąpiła susza, mogą liczyć na otrzymają wyższe w tym roku zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich w wysokości 70% należnych kwot płatności bezpośrednich oraz 85% w ramach działań obszarowych PROW.

Rolnicy zostaną również zwolnieni z niektórych zobowiązań dotyczących zazielenienia. Ponadto dostępna będzie pomoc państwa w formule de minimis .

MRiRW