Komisja Europejska - promocja żywności
fot. Fotolia

W dniu 14 listopada 2018 roku, Komisja Europejska oficjalnie przyjęła ?Roczny program prac na 2019 r.? w zakresie promocji oraz informowania o produktach rolnych na rynku wewnętrznym oraz w państwach trzecich.

Łączna suma, jaka zostanie zostanie przekazana do wykorzystania przez państwa członkowskie w roku 2019 wyniesie 191,6 mln euro i będzie realizowana w ramach jednego z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej ?Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych?.

Program skierowany jest do międzybranżowych oraz branżowych organizacji z danego sektora oraz dla zrzeszeń i organizacji producentów, które uznane są przez państwa członkowskie.

Informacja o terminie składania wniosków ma zostać oficjalnie przedstawiona w styczniu 2019 roku.

MRiRW