gorczyca
fot. Fotolia

Komisja Europejska na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego przystała na odstępstwa dotyczące zazielenienia w ramach międzyplonów uznawanych jako obszary proekologiczne EFA.

Na mocy stanowiska Komisji Europejskiej, Polscy rolnicy w związku z długotrwałą suszą będą mieć możliwość wykorzystania dostępnych gruntów na cele paszowe.

W praktyce oznacza to, że możliwe będzie wysianie międzyplonu składającego się z pojedynczej uprawy należącej do traw lub innych zielnych roślin pastewnych, zamiast mieszanki składającej się co najmniej z dwóch gatunków roślin.

Komisja Europejska przystała, aby w tym roku za międzyplony w ramach EFA uznawane były także uprawy roślin ozimych uprawiane w plonie głównym, które zostaną przeznaczone na pasze dla zwierząt lub wypas.

Rolnicy, którzy w celu wypełnienia praktyki EFA wysiali międzyplon ścierniskowy, ale ze względu na utrzymującą się suszę, nie wykonali go w prawidłowym terminie agrotechnicznym, będą mogli skrócić okres uprawy międzyplonów do 6 tygodni, jeżeli w ich miejsce zostaną zasiane rośliny ozime.

MRiRW