klatkowy chów kur
fot. Fotolia

W dniu 11 września, Komisja Europejska oficjalnie zarejestrowała inicjatywę ?End the Cage Age? (koniec ery klatek), której celem jest zniesienie klatkowego chowu kur w krajach Unii Europejskiej. 

Chów klatkowy jest obecnie najpopularniejszym system chowu kur nieśnych w Polsce i jeżeli inicjatywa zostałaby wdrożona w życie, wówczas wiązałoby się to z dużymi zmianami w sektorze drobiarskim.

Wraz z zarejestrowaniem inicjatywy, możliwe stało się zbieranie podpisów wspierających takie rozwiązanie.

Jeżeli na przestrzeni roku, na terenie co najmniej siedmiu państw Unii Europejskiej uzbiera się co najmniej milion podpisów, wówczas inicjatywa zostanie przeanalizowana przez Komisje Europejską, która może zarządzić dodatkowe konsultacje społeczne.

Jeśli nacisk organizacji pozarządowych będzie duży, odejście od klatkowego chowu kur może stać się faktem.

KIPDiP