kury nioski - wolny wybieg
fot. Fotolia

Korea Południowa jest najbardziej poszkodowanym na świecie państwem, który ucierpiał w wyniku pojawienia się wysoce zjadliwego wirusa ptasiej grypy.

Szacuje się, że od listopada 2016 roku, w związku z chorobą zlikwidowano kilkadziesiąt milionów ptaków, co spowodowało niedobór produktów drobiarskich na rynku, w efekcie czego ceny jaj konsumpcyjnych  wzrosły do bardzo wysokich poziomów.

Koreańczycy obawiają się, że sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się grypy ptaków może się powtarzać, dlatego planowane są obostrzenia dla producentów drobiu w rejonach tak zwanego podwyższonego ryzyka wybuchu epidemii.

Na mocy nowych przepisów, na obszarach zwiększonego ryzyka wybuchu choroby ma obowiązywać zakaz powstawania nowych gospodarstw utrzymujących drób. Nowe regulacje mają także zakazywać budowy  nowych ferm w promieniu 500 metrów od istniejących już obiektów.

W przypadku producentów, którym udowodni się, że poprzez ich działania może dojść do wybuchu epidemii ptasiej grypy, mogą stracić pozwolenie na prowadzenie działalności.

KIPDiP