dopłaty bezpośrednie
fot. Fotolia

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego o pilne opracowanie wytycznych dla producentów rolnych w przypadku konieczności poddania się kwarantannie w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa.

Izby rolnicze uważają, że opracowanie odpowiednich procedur pozwoli rozwiać wątpliwości rolników, hodowców i pomoże odpowiednio przygotować się na wypadek wystąpienia koronawirusa  (np. kto ma zająć się produkcją zwierzęcą, kto i jak odbierze mleko z gospodarstw objętych kwarantanną, czy i na jakie odszkodowanie rolnicy będą mogli liczyć?).

Jednocześnie Krajowa Rada Izb Rolniczych zaapelowała o zmianę ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie zasiłków chorobowych.

KRIR zauważa, że obecnie zasiłek  ten  przysługuje  rolnikowi,  który  wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni, a za każdy dzień niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym rolnik lub jego rodzina otrzymuje 10 złotych.

Źródło: www.krir.pl