jabłka
fot. Fotolia

Trwają prace na utworzeniem Krajowej Grupy Spożywczej, której zadaniem byłoby niwelowanie napięć na rynku produktów rolno-spożywczych.

W czwartek odbyło się w spotkanie, w którym udział wziął minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski oraz przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Krajowej Spółki Cukrowej S.A oraz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Tegoroczne problemy na rynku jabłek oraz rynku owoców miękkich pokazały, jak słaba jest pozycja rolników na rynku, co zdaniem Jana Krzysztofa Ardanowskiego pokazuje potrzebę utworzenia mechanizmu, który reagowałby na sytuację rynkową w przypadku drastycznych spadków cen.

? Krajowa Grupa Spożywcza ma być strukturą efektywną ekonomicznie, która działałaby w zgodzie z mechanizmami unijnymi i podejmowałaby odpowiednie działania w przypadku drastycznych spadków cen i stabilizowałaby rynki. Jej celem byłoby także działanie w kierunku rozszerzania eksportu i promocji, przyczyniająca się do przekierowywania produkcji w kierunku innowacyjności – powiedział szef resortu rolnictwa.

? Musimy nauczyć się wykorzystywać potencjał, którym dysponujemy. Polskie rolnictwo musi być innowacyjne

MRiRW