fot. Fotolia

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski, wojewoda wielkopolski wydał nakaz sanitarnego odstrzału dzików w niektórych powiatach województwa wielkopolskiego.

Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa z kolei, że w Polsce konieczne jest przeprowadzenie bardziej radykalnych działań. Zdaniem izb konieczne jest przeprowadzenie odstrzału dzików nie tylko w powiatach, gdzie występuje wirus ASF oraz teren do nich przyległych, ale na terenie całej Polski.

Podczas II posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji, które odbyło się w ostatni poniedziałek, izby rolnicze przedstawiły swoje oczekiwania względem rządu, które powinny zostać podjęte w walce z ASF.

? przeprowadzenie całkowitej depopulacji stad dzików na terenie całej Polski

? zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na bioasekurację

? wypłata premii dla myśliwych biorących udział w odstrzale dzików

? maksymalna kara za niespełnienie bioasekuracji – 30% odszkodowania

? większe środki finansowe z budżetu państwa na wypłatę odszkodowań dla gospodarstw za zwierzęta ubite z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej

? przeniesienie nadzoru nad PZŁ do MRiRW

? służby porządkowe powinny czuwać nad możliwością przeprowadzenia polowań

KRIR