dopłaty bezpośrednie
fot. Fotolia

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych uważa, że definicja pomocnika rolnika powinna zostać rozszerzona.

Aby stosowne zmiany mogły wejść w życie, KRIR złożyło wniosek do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników i rozszerzenia definicji pomocnika rolnika.

Na dzień dzisiejszy pojęcie pomocnika rolnika ogranicza się jedynie do prac związanych ze zbiorem owoców i warzyw, tytoniu, chmielu oraz ziół, co zdaniem izb rolniczych jest zdecydowanie zbyt wąskim zakresem.

Według Krajowej Rady Izb Rolniczych, w definicje pomocnika rolnictwa powinny wpisywać się także osoby, które zatrudniane są w gospodarstwach rolnych w okresie spiętrzenia prac i jest to:

? okres żniwny, kiedy pojawia się zapotrzebowanie na operatorów kombajnów i ciągników rolniczych wykonujących prace związane ze zbiorami zbóż oraz siewami rzepaku ozimego na kolejny sezon oraz pracowników magazynowych,

? okres odsadzeń i prowadzenia zabiegów weterynaryjnych na fermach krów, kiedy wzrasta zapotrzebowanie na pomoc  przy przepędach i wsparciu zabiegów weterynaryjnych,

? okres zakończenia tuczu ptactwa na fermach kur, kaczek, indyków, kiedy wzrasta zapotrzebowanie na pomoc przy wyłapywaniu ptactwa, oczyszczaniu przestrzeni produkcyjnej i przygotowaniu jej do kolejnego cyklu produkcyjnego,

? czas połowu ryb w gospodarstwach rybackich (np. w stawach karpiowych w okresie przedświątecznym),

? pomoc rolnikowi w domu np. przy osobie chorej, niepełnosprawnej, nad którą rolnik sprawuje opiekę, a w okresie spiętrzenia prac w gospodarstwie potrzebuje pomocy w pracach opiekuńczych.

Źródło: www.krir.pl