fot. Krzysztof Przepióra

Krajowa Rada Izb Rolniczych poinformowała, że w związku z niezadowoleniem rolników, zwróciła się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi z propozycją zmian warunków przydzielania wsparcia z tytułu suszy rolniczej, jaka pojawiła się w tym roku w Polsce.

Na mocy aktualnych przepisów, kwota wsparcia dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy ma zostać pomniejszona w przypadku kiedy co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym nie jest ubezpieczone.

Zapis ten nie podoba się rolnikom, którzy jako argument podają przykład podają między innymi klęski żywiołowe mające miejsce w miastach. Wówczas rząd przekazał pomoc poszkodowanym w pełnej kwocie, również w przypadku nieposiadania przez nich ubezpieczenia zniszczonego mienia.

W przypadku pomocy dla rolników brak ubezpieczenia powoduje o 50% przysługującą kwotę wsparcia, co zdaniem KRIR nie jest zgodne z zasadą równości i sprawiedliwości społecznej.

Krajowa Rada Izb Rolniczych zauważa także spore trudności, z jakimi muszą zmagać się rolnicy, chcąc ubezpieczyć swoje uprawy od suszy. Koszty takiego działania są bardzo wysokie, a spora grupa zakładów ubezpieczeniowych jest niechętna do zawierania takich umów z powodu dużych szans wystąpienia zjawiska suszy.

Izby rolnicze domagają się, aby rolnicy mieli większą dostępność do zawierania ubezpieczeń od suszy, która jest w aktualnych warunkach klimatycznych najbardziej prawdopodobnym zjawiskiem oraz zmian legislacyjnych, który uchylałyby przepis o pomniejszeniu kwoty wsparcia w przypadku gdy co najmniej 50% powierzchni upraw nie jest ubezpieczone.

KRIR